Offertförfrågan

×

Andrahandsuthyrning

Från första juli föreslås lagändring träda i kraft gällande villkor för andrahandsuthyrning. Förslaget innebär bl a att föreningen ska kunna ta ut ersättning för sina merkostnader. För att detta ska kunna ske måste det till en stadgeändring och som maxbelopp är föreslaget 10% av prisbasbeloppet per år.