Offertförfrågan

×

Avskrivningar

Det senaste uttalandet av bokföringsnämnden är att endast linjär avskrivning (förslagsvis 1% på anskaffningsvärdet) ska tillämpas. Den vanligaste avskrivningsprocenten i föreningar har varit 0,5%. Debatten går vidare. Branschen vill ha en nyanserad och efterlyser en mer verklighetsanpassad avskrivningsmetod. Avskrivning i en bostadsrättsförening belastar i regel inte föreningens likviditet.