Offertförfrågan

×

Bergman & Partner medverkar i många bostadsrättsprojekt det gäller inte minst nyproduktioner. Vi verkar i alla led från att upprätta den första ekonomiska planen. Med våra uppdragsgivarediskuterar vi utformning av den nya bostadsrättsföreningen och dess stadgar och i vems regi som ny-eller ombyggnadsprojektet ska drivas. Ibland blir det optmalt att den nya föreningen övertar byggklar tomtmark, antingen som ett direktköp eller som köp av bolag vars tillgång utgörs av mark. Vi bidrar med vår erfarenhet för att finna den bästa lösningen och därmed bästa resultat. I förlängningen kan vi också erbjuda ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningen, vilket skapar en trygg övergång för föreningens nya medlemmar.