Offertförfrågan

×

Vi hanterar hela den ekonomiska förvaltningen

 • Fakturabetalning
 • Hyres- och avgiftsavisering
 • Dröjsmålshantering
 • Låneförhandlingar
 • Bokslut
 • Skatter
 • Deklarationer
 • Myndighetskontakter

Naturligtvis skräddarsys allt efter föreningens behov. Som kund hos oss får du tillgång till en styrelseportal där kunden har tillgång till alla avtal, protokoll och rapporter löpande. Därutöver erbjuder vi en smidigt onlinetjänst för attest av löpande fakturor.

Styrelsen har en avgörande roll för bostadsrättsföreningens ekonomi, husets skötsel och de boendes trivsel och trygghet. Att sitta i styrelsen är därför ett uppdrag som kräver tid och arbete. För att alla ledamöter ska känna sig trygga utbildar vi alltid styrelsen i ansvarsfrågor och sedvanlig föreningsskötsel.                        

 

Det är många lagar och regler som styrelsen måste sätta sig in i.                                  

Vilka regler gäller till exempel:

 • om man vill glasa in balkonger?
 • Om butiken i bottenplanet vill sätta upp en skylt på fasaden?
 • Vad innebär det egentligen om föreningen klassas som oäkta?
 • Hur går vi tillväga för att ändra våra stadgar?

Vare sig det gäller att tillgodose olika myndighetskrav, ändra föreningens stadgar, leda en föreningsstämma eller göra en ny ekonomisk plan, så kan vi hjälpa er.

Komersiella lokaler, som butiker och kontor, ger ofta bra intäkter till en förening men det förutsätter att lokalhyror regelbundet omförhandlas och marknadsanpassas. Det kräver marknadskännedom, kunskap om regelverket och förhandlingsvana. Vi kan hantera sådana frågor.

Kontakta oss så berättar vi mer!

1Q7B0060
Annie Camilleri
 • Ekonomisk förvaltning/Ombildning
 • Tel: 08-250 333
 • Mejla