Offertförfrågan

×

Vi tar det fulla ansvaret för att din ombildning genomförs på bästa möjliga vis, så att den inte bara blir ditt livs största affär, utan även den bästa. Oberoende av hur långt ni har kommit så träffar vi er gärna för att diskutera just er förenings situation och möjligheter.

Ombildningsstegen

1  Utredning

 • Stå till disposition för telefonförfrågningar från styrelse och hyresgäster.
 • Inhämta information från fastighetsägaren.
 • Bedöma värdet på fastigheten.
 • Förhandla om priset och villkor kring köpet.

2  Ombildning

 • Upprätta preliminära boendekostnadskalkyler för bostadsrätterna.
 • Kalla till och avhålla informationsmöte för hyresgästerna.
 • Inhämta hyresgästernas preliminära intresseanmälningar.
 • Bekosta besiktning av fastigheten, sker via underkonsult.
 • Ge förslag på insats och andelstalsfördelning.
 • Upprätta bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. 
 • Ombesörja och bekosta intygsgivning avseende planen.
 • Inhämta offerter för föreningens och medlemmarnas finansiering.
 • Biträda anskaffandet av föreningens och medlemmarnas finansiering.
 • Kalla till extra föreningsstämma för beslut om fastighetsköpet.
 • Som ordförande hålla köpstämma och föra protokoll.  

För att säkerställa trygghet i ombildningen hjälper vi er genom hela processen, från första informationsmötet till ögonblicket då ni tar emot nycklarna och huset är ert. Vi kan varje steg på vägen. Med 20-års erfarenhet har vi lärt oss hur man hittar lösningar som alla parter blir nöjda med.

 3  Överlåtelse

 • Registrera ekonomiska planen hos Bolagsverket.
 • Bekosta registrering av ekonomisk plan.
 • Upprätta alternativt granska och förhandla köpekontrakt.
 • Upprätta upplåtelsehandlingar till bostadsrättshavarna.
 • Upprätta medlems- och lägenhetsförteckning.
 • Inhämta offerter för försäkring av fastigheten.
 • Inhämta offerter avseende ekonomisk förvaltning.
 • Inhämta offert avseende tekniska förvaltning  

4  Upplåtelse - Tillträde

 • Upprätta köpebrev och likvidavräkning.
 • Ombesörja tillträdet och ansöka om lagfart.
 • Upplåta lägenheterna med bostadsrätt.
 • Biträda av föreningen anlitat förvaltningsföretag att starta en fungerande fastighetsförvaltning.
1Q7B0119
Bo U:son Bergman
 • Ombildningsansvarig
 • Tel: 08-250 333
 • Mejla