Offertförfrågan

×

Ibland har föreningar möjlighet att omvandla lokalytor eller vindar till bostäder. Sådan förädling tillskapar oftast avsevärda mervärden till gagn för föreningens ekonomi.

Vi hjälper er med:

  • Bygglov
  • Upphandling av entreprenör
  • Upprättande av kalkyler
  • Entreprenadavtal
  • Nya andelstal
  • Ny ekonomisk plan
  • Finansiering