Om oss


Bergman & Partner bildades i början av 1970-talet. Vi arbetar med ekonomisk. Juridisk och teknisk rådgivning till bostadsrättsföreningar och har tre huvudinriktningar: Bostadsrättsbildning – förvaltning – stöd till bostadsrättsstyrelser.
Vår affärsidé är att hjälpa hyresgäster som vill köpa sina lägenheter och att finnas där för föreningar som vill ha extra stöd i styrelsearbetet eller i förvaltningen av huset. Vi är vana vid att möta hyresgäster och fastighetsägare. Kanske är det därför vi har vunnit hyresgästernas förtroende och fastighetsägarnas respekt. Vi ser alla boende i ett hus som våra uppdragsgivare och sätter en ära i att alltid hålla deras intressen och trygghet, i första rummet.
Bergman och Partner är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare, som säkrar trygg bostadsrättsbildning, www.bostadsrattsbildare.se


Vi på Bergman & Partner har ekonomisk, juridisk och teknisk kompetens med särskild inriktning på bostadsrättsföreningar.


Du hittar oss på Svartsjö Slott där vi har vårt kontor.