Förvaltning


Löpande förvaltningsarbete

Fakturor ska behandlas, betalas i tid och bokföras. Nya medlemmar ska registreras och utflyttade ska avföras från lägenhetsregistret. Hyror och avgifter aviseras. Ibland betalas inte dessa i tid. Vi skickar ut betalningspåminnelser och i förekommande fall, förbereder kravhantering. Skatter och eventuell moms redovisas till Skatteverket.
Vi skräddarsyr lösningar efter era behov!

Verksamhetsårets bokslut

Föreningens ekonomiska händelser sammanställs i årsbokslutet. Styrelsen redovisar vad som gjorts under året i verksamhetsberättelsen. All redovisning lämnas till föreningens revisor som sedan lämnar sin revisionsrapport.

Vi är som regel med på föreningsstämman antigenför att redovisa ekonomin eller som stämmoordförande.


Föreningens styrelse

På föreningsstämman väljs styrelseledamöter och suppleanter. Ofta saknar de invalda erfarenhet av styrelsearbete.

För att arbetet ska bli effektivt och bedrivas enligt alla lagar och förordningar, håller vi utbildning i styrelsefrågor.


Underlag för styrelsebeslut

Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens skötsel. Vi underlättar för styrelsen genom att sammanställa rapporter och ta fram olika dokument för ekonomistyrning:


Balans- och resultaträkning

Kassaflödesanalys

Underhållsplan


Tillsamman går vi igenom föreningens behov. Vi föreslår lämpliga åtgärder. Det kan t ex vara justering av årsavfifterna, amortering på lån eller omläggning av lån. Det kan också vara aktuellt att se över och anpassa föreningens stadgar till ny lagstiftning.


Byte av ekonomisk förvaltare

Bergman & Partner blir gärna er förvaltare. Vi lämnar gärna offert. Enklast begär ni en sådana genom att kontakta oss på vår hemsida.


Vill du veta mer om förvaltning? Kontakta Annie Camilleri

Mail: camilleri@bergmanpartner.se

Tel: +46 8 250333