Ombildning


Bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare bestämmer du själv om och hur du vill renovera din lägenhet och du bygger upp en långsiktig ekonomisk trygghet. Att äga sitt hem innebär alltså en stor frihet, men också ett ansvar. Du och dina grannar ansvarar tillsammans för allt från föreningens ekonomi till hur städningen
i huset ska skötas, om ni vill måla om i trapphuset, om ni ska köpa en ny torktumlare till tvättstugan eller om ni vill göra om på gården.


Att ombilda är inte ett måste, det är en möjlighet. Det är ditt boende och ditt val. Du kan alltid välja att bo kvar som hyresgäst, även om dina grannar ombildar huset du bor i. Som hyresgäst i en bostads- rättsförening omfattas du, precis som tidigare, av hyreslagen. Du betalar eventuella renoveringar genom din hyra och föreningen har ansvaret för

att allt fungerar i din lägenhet.


Hyresrätt eller bostadsrätt

Du som bor i bostadsrätt kan påverka ditt boende på ett sätt en hyresgäst inte kan. Du bestämmer själv när och hur du vill renovera och rusta din lägenhet. Kostnader för fastighetens skötsel och underhåll betalas av medlemmarna genom månadsavgiften. Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet utan en andel i bostadsrätts- föreningen. Andelen ger dig rätt att nyttja din lägenhet utan begränsning i tid.


Du som bor i hyresrätt ansvarar inte för renoveringar eller byte av utrustning i till exempel kök och badrum. Kostnaden för fastighetens drift och skötsel betalas genom hyran, precis som vanligt. Vare sig du är bostadsrättshavare eller hyresgäst är det du som får betala alla kostnader som uppstår i en fastighet.

Eftersom en bostadsrättsförening inte ska gå med vinst bygger boendet på självkostnads- principen. Ingen annan tjänar pengar på ditt boende utom du, och eventuellt överskott går till att sänka månadsutgifterna eller till investeringar i boendemiljön. På lång sikt är det därför i regel billigare att bo i bostadsrätt än i hyresrätt och driftskostnaderna är i regel lägre i bostadsrättshus än i hyreshus.

Varför ombilda?


Frihet

Friheten att själv styra över sitt boende är en av de främsta anledningarna till att ombilda. Du och dina grannar vet ju bättre än någon annan hur ni vill bo och vilka förändringar ni vill göra. Som bostadsrätts- förening är ni fria att bestämma allt från hur fastighetens gemensamma utrymmen som tvättstuga och gård ska skötas, till om ni vill byta energikälla för huset eller dra in ett annat slags bredband. Som bostadsrättshavare är du också

fri att ge bort, belåna, sälja och låta anhöriga ärva din lägenhet.


Trygghet

En ombildning innebär en möjlighet för dig och dina grannar att öka tryggheten i ert bostadsområde. Det kan handla om allt från att förbättra belysningen på gården och i trapphuset till att installera säkerhetsdörrar och ha nolltolerans mot klotter.

En ombildning innebär också ekonomisk trygghet. Inköpspriset på lägenheter som ombildas är väsentligt lägre än för bostadsrätter på den öppna marknaden. Vid en ombildning är det nämligen hela fastigheten och inte de enskilda lägenheterna som säljs. Varje enskild lägenhet får då ett lägre ingångspris än marknadspriset. Priset blir också lägre eftersom det bara finns en spekulant på varje lägenhet, den eller de som bor i den. Det blir därför ingen prishöjande budgivning som vid vanliga bostadsrätts försäljningar. Vanligtvis är det billigare att bo i bostadsrätt än i hyresrätt per månad, och du undviker både hyres- höjningar och eventuella marknadshyror.


Ombildningsprocessen


1. HUSMÖTE

Bjud in dina grannar till ett husmöte för att diskutera intresset för en ombildning. Bergman & Partner kommer gärna med för att svara på frågor.


2. BILDA BOSTADSRÄTTSFÖRENING.

Vi hjälper till att upprätta alla erforderliga dokument och hjälper till med möten samt betalar registrerings- avgiften till Bolagsverket.


3. INTRESSEANMÄLAN.

Många gånger vet inte hyresgästerna om hyresvärden vill sälja sin fastighet. Ibland kan det vara bra att låta registrera föreningens intresse hos Lantmäteriets inskrivningsenhet. Föreningen får då förtur vid en eventuell försäljning. Ibland kan det vara befogat att,

i samband med förfrågan om försäljning, lämna ett anbud. Vi tar då fram underlag för att kunna bedöma fastighetens värde.


4. EKONOMISK PLAN

Om förhandlingen med fastighetsägaren har lett till att föreningen fått ett pris börjar arbetet med föreningens ekonomiska plan. Innan detta sker skall fastigheten besiktigas och de renoveringar, reparationer och allmänt underhåll som måste utföras under de närmaste tio åren, ska kostnadsberäknas och ingå i den ekonomiska planen.


5. KÖPSTÄMMA

På stämman avgörs om det ska bli en ombildning. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster inklusive lokalhyresgäster måste rösta ja för att ombildning ska bli av. För att få rösta måste du vara folkbokförd på fastighetens adress, vara medlem i bostadsrätts- föreningen samt ha förstahandskontrakt. Lokalhyresgäst behöver varken vara medlem eller vara folkbokförd.


6. TILLTRÄDE

Innan tillträde kan ske måste föreningen ha valt bank. Både föreningen och enskilda medlemmar behöver
lån för att kunna genomföra ett köp. Vi förhandlar
fram bra lånevillkor. De flesta banker är positiva till att medverka i en ombildning och erbjuder bättre villkor
än vad som annars gäller. De som valt att köpa sina lägenheter, bostadsrättshavarna, får teckna upplåtelse- avtal och det gamla hyresavtalet upphör att gälla.

De som inte köpt sin lägenhet fortsätter att vara hyresgäster men i fortsättning hyr de av föreningen. Hyresavtalet skrivs inte om och alla villkor i hyreslagen gäller även i fortsättningen.

Inom sex månader efter föreningens köp av fastigheten har kvarvarande hyresgäster rätt att ”ångra” sig och köpa sina lägenhet till i princip samma pris som gällde på föreningens tillträdesdag.Vill du veta mer? Kontakta vår ombildningskonslut Bo Bergman

Mail: bergman@bergmanpartner.se

Mobil: +46 708 250 633