Styrelsesupport


Vi hjälper er med styrelsearbetet.


Styrelsen har en avgörande roll för bostadsrättsföreningens ekonomi, husets skötsel och de boendes trivsel och trygghet. Att sitta i styrelsen är därför ett uppdrag som kräver tid och arbete. Det är många lagar och regler som styrelsen måste sätta sig in i. Vilka regler gäller till exempel om man vill glasa in balkonger? Eller om butiken i bottenplanet vill sätta upp en skylt på fasaden? Och vad innebär det egentligen om föreningen klassas som oäkta?
Vare sig det gäller att tillgodose olika myndighetskrav, ändra föreningens stadga, leda en föreningsstämma eller göra en ny ekonomisk plan, så kan vi hjälpa er.
Kommersiella lokaler, butiker och kontor, ger ofta bra intäkter till en förening. Det är viktigt att lokalhyror regelbundet omförhandlas och marknadsanpassas. Detta förutsätter marknadskännedom, kunskap om regelverket och förhandlingsvana. Vi kan hantera sådana frågor. Vi utbildar även styrelser i ansvarsfrågor och sedvanlig föreningsskötsel. Kontakta oss så berättar vi mer!